regulamin

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW TURNUSU

1. Przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu, ogólnych warunków udziału w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży.

2. Okazywać szacunek wszystkim osobom, z którymi uczestnik kontaktuje się w czasie trwania turnusu.

3. Uczestniczyć aktywnie w zajęciach i innych imprezach określonych w programie turnusu.

4. Zgłaszać wszystkie sytuacje, które wpływają na bezpieczeństwo własne życia i zdrowia lub innych uczestników turnusu.

5. Zgłaszać wszystkie zauważone awarie sprzętu, urządzeń, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

6. Zgłaszać swojemu wychowawcy lub kierownikowi turnusu wszystkie zauważone niebezpieczeństwa.

7. Zachowywać się w czasie trwania turnusu w taki sposób, który nie narusza godności i wolności innych osób.

8. Dbać o czystość w pokoju, w którym uczestnik został zakwaterowany oraz o czystość na terenie ośrodka.

9. Dbać o mienie ośrodka i organizatora, z którego uczestnik korzysta w czasie trwania turnusu, wypożyczony sprzęt należy oddać w recepcji w nienaruszonym stanie.

10. Słuchać poleceń wychowawców, kierownika turnusu i innych osób zatrudnionych przez organizatora na danym turnusie.

11. Przebywać w danym czasie i miejscu wskazanym przez wychowawcę, kierownika turnusu lub inną osobę zatrudnioną przez organizatora na turnusie.

BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ W CZASIE TRWANIA TURNUSU

1. Stosowania wobec kogokolwiek wszelkich form przemocy.

2. Sprzedawania, udostępniania i zażywania wszelkich substancji, środków i produktów niedozwolonych prawnie.

3. Rozbojów, wymuszeń, wyłudzeń, kradzieży oraz wszelkich zachowań, które naruszają prawa i wolności człowieka.

4. Posiadania lub używania niebezpiecznych narzędzi lub innych środków zagrażających życiu lub zdrowiu.

5. Naruszania zasad współżycia społecznego.

9. Niszczenia mienia.

Za zniszczenie mienia przez uczestników wypoczynku odpowiada organizator wypoczynku.

Zobowiązuje się on do pokrycia kosztów zniszczeń oszacowanych przez właściciela obiektu.

Wysokość kosztów może obejmować wartość zniszczonych przedmiotów oraz koszty napraw.

CISZA NOCNA 22.00 – 6.00

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zapoznaj z Polityką Prywatności  (link)